AngliaMiłośnik Ukarano grzywną 36 000 USD zaWykorzystując laserWskazówka

tenFani’zajęcia podczas hymn duńskioraz tenświatła fajerwerkówspowodowany tenarena doskończyć będąc chaotyczny,ale tenFani faktycznie? zostałukarany. Jeśli Anglicymiłośnik jestodkryty winny UEFAkara, tengracze z pewnością byćzakazana odna calym swiecie konkurs.Laser Angliiwytyczne byłowykorzystał przezFani na półfinale Euro 2020przeciw Dania w środę. tendochodzenie z pewnością Również Popatrzdo tenoświetlenie fajerwerków przez AnglięObserwujący podczas tenkrajowy hymn. UEFAfaktycznie już ukarał piłkę nożną AngliiOrganizacja36 000 … Read more